Kázání

Datum Kázal Název kázání PDF MP3
11.11.2018 Petr Maláč Ekonomie víry PDF MP3
4.11.2018 Zdeněk Žamboch Vyvolte si dnes; komu chcete sloužit PDF MP3
27.10.2018 Petr Maláč Nedělejte si starosti o zítřek PDF MP3
21.10.2018 Petr Maláč Sytíš všechno co žije PDF MP3
14.10.2018 Petr Maláč Jobův vítězný zápas PDF MP3
6.10.2018 Petr Maláč Hlásej slovo Boží PDF MP3
30.9.2018 Petr Maláč Píseň ke dni odpočinku PDF MP3
23.9.2018 Petr Maláč Díky a radost PDF MP3
16.92018 Petr Maláč Všechno je možné věřícímu PDF MP3
9.9.2018 Milan Michalík Boží království přichází dnes PDF MP3
2.9.2018 Petr Maláč Mít lásku jedni k druhým PDF MP3
26.8.2018 Petr Maláč Služba o všedním dnu PDF MP3
19.8.2018 Petr Maláč Opravdová radost PDF MP3
12.8.2018 Petr Maláč Dva synové a Ježíšovo pozvání PDF MP3
5.8.2018 Lubomír Čevela Hněvejte se; ale nehřešte PDF MP3
29.7.2018 Petr Maláč Očekávej na Boha PDF MP3
22.7.2018 Lubomír Červenka PDF MP3
15.7.2018 Petr Maláč Láska a víra; která zachraňuje PDF MP3
8.7.2018 Petr Maláč O lásce k nepřátelům PDF MP3
1.7.2018 Petr Maláč Vejít do Božího odpočinutí PDF MP3
24.7.2018 Jenda Uhřík MP3
17.6.2018 Petr Maláč Po čem toužíme PDF MP3
10.6.2018 Petr Maláč Spása pro všechny PDF MP3
3.6.2018 Zdeněk Žamboch Eliáš – člověk jako my PDF MP3
27.5.2018 Petr Maláč Vyslání k dílu PDF MP3
20.5.2018 Petr Maláč Jednající Duch svatý PDF MP3
13.5.2018 Milan Michalík Modlitba matky PDF MP3
6.5.2018 Petr Maláč Modlete se PDF MP3
29.4.2018 Petr Maláč Rozmezí života PDF MP3
22.4.2018 Petr Maláč Naděje nezahanbuje PDF MP3
15.4.2018 Petr Maláč Pozvání na svatbu Beránkovu PDF MP3
8.4.2018 Petr Maláč Nevěřící Tomáš PDF MP3
1.4.2018 Petr Maláč Pán opravdu vstal z mrtvých PDF
25.3.2018 Petr Maláč Upřímností a pravdivostí proti křiku a okázalosti PDF
18.3.2018 Petr Maláč Buďme stálí a nepohnutelní PDF MP3
11.3.2018 Zdeněk Žamboch Vytrvejme v běhu PDF MP3
4.3.2018 Petr Maláč Přišel; aby sloužil a dal svůj život PDF MP3
25.2.2018 Lubomír Bureš Pokání PDF MP3
18.2.2018 Petr Maláč Počátek cesty na Golgotu PDF MP3
11.2.2018 Petr Maláč Dej mi spatrit tvou tvar PDF MP3
4.2.2018 Petr Maláč Bůh je na cestě za námi PDF MP3
28.1.2018 Petr Maláč Výzva k věrnosti PDF MP3
21.1.2018 Petr Maláč Rozdělené hřivny PDF MP3
14.1.2018 Petr Maláč Zkoušky a pokušení PDF MP3
7.1.2018 Petr Maláč Boží děti PDF MP3
31.12.2017 Petr Maláč Ježíš je světlo světa PDF MP3
25.12.2017 Petr Maláč Bůh vykoupil svůj lid PDF MP3
24.12.2017 16:45 Petr Maláč Mudrci z východu PDF
24.12.2017 10:00 Petr Maláč Bůh k nám promluvil PDF MP3
10.12.2017 Petr Maláč Tichý a jemný hlas PDF MP3
3.12.2017 Petr Maláč Před rozedněním PDF MP3
26.11.2017 Petr Maláč Světlo a sůl PDF MP3
18.11.2017 Petr Maláč Bohu milá oběť PDF MP3
12.11.2017 Petr Maláč Rozhodnutí víry PDF MP3
5.11.2017 Daniel Ženatý Slova doporučená církevní tradicí pro 21. neděli po Trojici PDF MP3
29.10.2017 Petr Maláč Pouhou vírou PDF MP3
22.10.2017 br. Slabý kázání PDF MP3
22.10.2017 br. Slabý Židovské svátky MP3
15.10.2017 Petr Maláč Pojďte jezte a pijte PDF MP3
1.10.2017 Milan Michalík Chromý Jákob Izrael PDF MP3
24.9.2017 Lubomír Čevela Hospodinovo milosrdenství PDF
17.9.2017 Petr Maláč Bůh a bohové PDF MP3
10.9.2017 Petr Maláč Základy na skále PDF MP3
3.9.2017 Petr Maláč Nechte Děti přicházet ke mně PDF MP3
20.8.2017 Lubomír Bureš Svoboda nebo svévole PDF MP3
33.8.2017 Petr Maláč Láska jako poznávací znamení PDF MP3
6.8.2017 Jenda Uhřík Důvěřujme Božímu slovu PDF MP3
30.7.2017 Luboš Čevela Pět chlebů a dve ryby PDF MP3
23.7.2017 Petr Maláč Kristus – Boží moc a moudrost PDF MP3
16.7.2017 Petr Maláč Boha opravdu hledat PDF MP3
9.7.2017 Lubomír Bureš Chizkijáš – je dobré činit dobré! PDF MP3
2.7.2017 Petr Maláč Nezmůžeme nic proti pravdě PDF MP3
25.6.2017 Zdeněk Žamboch Pastýřova radost PDF
18.6.2017 Petr Maláč Společenství lásky PDF MP3
11.6.2017 br. f. Kaczmarczyk čte L. Čevela Občanství v nebesích MP3
4.6.2017 Petr Maláč Přítomnost Ducha svatého mezi námi PDF MP3
28.5.2017 Petr Maláč Všechno napomahá k dobrému PDF MP3
21.5.2017 Petr Maláč Mojžíšova přímluvná modlitba PDF MP3
14.5.2017 Milan Michalík Hora zloby; víra a síla modlitby PDF
7.5.2017 Petr Maláč Bůh se nám v Kristu stal známým PDF MP3
30.4.2017 Petr Maláč Oběť našeho života PDF MP3
23.4.2017 Petr Maláč Dvojí zjevení PDF MP3
16.4.2017 Petr Maláč Nové shledání PDF MP3
9.4.2017 Zdeněk Žamboch Pomazání v Betanii PDF MP3
1.4.2017 Petr Maláč Mnozí v něho uvěřili PDF MP3
26.3.2017 Miroslav Frydrych A viděl jsem – a slyšel jsem PDF MP3
19.3.2017 Petr Maláč Já sám půjdu s vámi PDF MP3
12.3.2017 Jenda Uhřík Milosrdný Samaritán PDF MP3
5.3.2017 Petr Maláč Zapři sám sebe PDF MP3
26.2.2017 Zdeněk Žamboch Marnotratný syn PDF
19.2.2017 Petr Maláč Svoboda k získání mnohých PDF MP3
12.2.2017 Lubomír Bureš – čtené kázání Jany Kadlecové Čiňte pokání PDF MP3
5.2.2017 Petr Maláč Pravá Bohoslužba PDF MP3
29.1.2017 Petr Maláč Staveniště Kristovy církve PDF MP3
22.1.2017 Petr Maláč Buďte svatí PDF MP3
15.1.2017 Petr Maláč Pamatuj! PDF MP3
8.1.2017 Lubomír Čevela O Boží moudrosti PDF MP3
1.1.2017 Petr Maláč Mít světlo života PDF MP3
31.12.2016 Petr Maláč Lampy naší víry PDF MP3
25.12.2016 Petr Maláč Vánoční údiv PDF MP3
24.12.2016 Petr Maláč Boží láska k nám se ukázala PDF MP3
11.12.2016 Milan Michalík Proč? PDF MP3
04.12.2016 Petr Maláč Pravé hodnoty života PDF MP3
27.11.2016 Petr Maláč Připravujte cestu Páně PDF MP3
20.11.2016 Pavel Raus Laodikea: Vlažné křesťanství PDF MP3
13.11.2016 Zdeněk Žamboch Člověk se dívá na to co má před očima PDF MP3
06.11.2016 Petr Maláč Boží království jako poklad PDF MP3
30.10.2016 Lubomír Bureš Neboj se setkání s Kristem PDF MP3
23.10.2016 Petr Maláč Znát ukřižovaného Ježíše Krista PDF MP3
16.10.2016 Petr Maláč Chléb z nebe PDF MP3
09.10.2016 Jenda Uhřík Neboj se setkání s Kristem PDF MP3
02.10.2016 Petr Maláč Laskavý Otec PDF MP3
25.09.2016 Lubomír Čevela Kdo vytrvá PDF MP3
18.09.2016 Milan Michalík Spravedlnost a milosrdenství PDF MP3
11.09.2016 Zdenek Žamboch Buďte živými kameny PDF MP3
04.09.2016 Petr Maláč Jsme služebníky Kristova království PDF MP3
28.08.2016 Petr Maláč Příkladní rodiče PDF MP3
21.08.2016 Petr Maláč Zůstávat v Kristu PDF MP3
14.08.2016 Jenda Uhřík Nechybí Ti něco? PDF MP3
07.08.2016 Petr Maláč Věrný Pán důvěřujme mu PDF MP3
31.07.2016 Petr Maláč Společenství živé víry PDF MP3
24.07.2016 Jenda Uhřík MP3
17.07.2016 Milan Michalík Plnost PDF MP3
03.07.2016 Lubomír Bureš Voda ze skály PDF
26.06.2016 Petr Maláč Rodinné Bohoslužby MP3
19.06.2016 Petr Maláč Jdi a jednej také tak PDF MP3
12.06.2016 br. Kaczmarczyk PDF MP3
06.06.2016 Petr Maláč Sloužit Hospodinu PDF MP3
28.05.2016 Petr Maláč Nyní tedy jdi PDF MP3
22.05.2016 Petr Maláč Otevřené dveře PDF MP3
15.05.2016 Petr Maláč Co dáš Ježiši k dispozici PDF PM3
08.05.2016 Petr Maláč Rozloučení a nové setkání PDF MP3
01.05.2016 Petr Maláč Milosti Boží to co jsem PDF MP3
24.04.2016 Petr Maláč Hříchům umírat žít spravedlnosti PDF MP3
17.04.2016 Petr Maláč Velké Boží milosrdenství PDF
10.04.2016 Lubomír Čevela Jen Jemu patří chvála PDF MP3
03.04.2016 Petr Maláč Vítězství života PDF MP3
28.03.2016 Petr Maláč Jsme svědky Kristova vzkříšení PDF
27.03.2016 Petr Maláč Naděje všech_nadějí PDF MP3
20.03.2016 Petr Maláč Naléhavá zvěst Květné neděle PDF MP3
13.03.2016 Lubomír Bureš Má pomoc je Hospodin PDF
06.03.2016 Petr Maláč Musí mnoho trpět PDF MP3
28.02.2016 Petr Maláč Odpuštění jako záchrana PDF MP3
14.02.2016 Milan Michalík Pán je blízko PDF MP3
07.02.2016 Petr Maláč Vejít do Boží svatyně PDF MP3
31.01.2016 Petr Maláč Pane dej nám více víry PDF MP3
24.01.2016 Václav Koňař Muž moudrý PDF MP3
17.01.2016 Petr Maláč Nedokončené příběhy následování PDF MP3
10.01.2016 Lubomír Čevela Z jednoho Ducha PDF MP3
03.01.2016 Petr Maláč Tři mudrci a naše hledání PDF MP3
01.01.2016 Petr Maláč Nejsme na tomto světě opuštění PDF
31.12.2015 Petr Maláč Boží vedení PDF
27.12.2015 Bronislav Czudek Bůh žehná poslušné(mu) MP3
26.12.2015 Josef Hurta Toto je chléb PDF MP3
24.12.2015 Petr Maláč Kdo přichází shůry PDF MP3