O mládeži

Kdo jsme

Naši mládež tvoří mladí lidé nejrůznějších zájmů, povah, nadání, talentů, vzdělání a věku.
Spojují nás společné akce, některé zájmy a přátelství, to hlavní co nás propojuje je ale láska k JEŽÍŠI KRISTU. Věříme, že je to ON, kdo zemřel na kříži za naše hříchy a my tak díky jeho oběti můžeme přijmout odpuštění pro své životy a mít s ním trvalý vztah.

Toto největší poznání v životě chceme předávat všem lidem.
Chceme být SVĚTLO světa a ukázat, že Ježíš je ŽIVÝ a má rád všechny bez rozdílu, že jedině život s Ním je smysluplný a skutečně šťastný, že je jedinou jistotou.

Návodem a ukazatelem pro náš život je Bible. Na vlastní kůži zažíváme, že je živou knihou, která promlouvá do každé naší situace.

Jinak jsme součástí Českobratrské Církve Evangelické, sboru v Hošťálkové.

Pokud tě něco více zajímá, máš otázky, tak se ozvi na mejl nebo mobil v kontaktech. Nejlepší ale bude, když se přijdeš podívat sám. Těšíme se na tebe

Co děláme

Pravidelné setkání
Scházíme se každý pátek v 19:00 hodin v mládežnické klubovně u evangelické fary.
Při této příležitosti jsme prostě spolu, máme chvály a program z Bible, mluvíme o tom, co Bůh dělá v našich životech, modlíme se (dáváme mu všechny radosti a starosti), a máme i čas u jídla…

Víkendové setkání
Asi 2kráát za rok vyjedeme společně na chatu. Je to příležitost vypadnout od všeho a všech a užít si klídek někde na chalupě. Být spolu a být s Bohem. Máme příležitost společně se vyblbnout, odpočinout si a načerpat nové síly.mladez_ilustracni