Bohoslužby on-line – starší příspěvky

Potřebujeme Ducha Svatého (záznam bohoslužeb z neděle 31.5.2020)
Doplnění apoštolského kruhu (záznam bohoslužeb z neděle 24.5.2020)
Kdo hledá, nalézá (slovo na neděli 17.5.2020)
Pět klíčů pro obtížné časy (slovo na neděli 10.5.2020)
Poklad v hliněných nádobách (slovo na středu 6.5.2020)
Bůh učinil podivuhodné věci (slovo na neděli 3.5.2020)
Poslání do světa (slovo určené na středu 29.4.2020)
Modlitba (bohoslužby na neděli 26.4.2020)
Pozvání evangelia (slovo na středu 22.4.2020)
Písně
Vděčnost
EZ 324 – Pane Ty jsi hoden chvály
EZ 419 – Mocný Bože při Kristovu
S Ježíšem chci věrně
EZ 232 – Stůj, při mně stůj
EZ 355 – Kristus má v rukou celý svět
EZ 200 – V Tvé síle, Pane Bože můj
EZ 256 – Ježíši krásný
A když bylo před kostelem
Svítá 143 – Kde Pane jsi
EZ 176 – Někdo mě vede za ruku
EZ 559 – Ó ujmi ruku moji
Modlitba

Dobrý pastýř (slovo na neděli 19.4.2020)
Přemáhání světa vírou v živého Krista (slovo určené na středu 15.4.2020)
Plný život v Kristu Ježíši (slovo na neděli 12.4.2020)
Velkopáteční pašije
Bože můj, proč jsi mne opustil? (slovo určené pro postní večer 9.4.2020)
Středa večer (slovo určené na postní večer 8.4.2020)
Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem (slovo na postní večer v úterý 7.4.2020)
On mě ve zlý den schová (slovo na postní večer v pondělí 6.4.2020)
Křížová cesta (slovo na Květnou neděli 5.4.2020)
Požehnání pokoje (slovo na středu 1.4.2020)
Oči upřené k Bohu (kázání na neděli 29.3.2020)
Strach, odvaha, svoboda (kázání na středu 25.3.2020)
Proč Bože? (kázání na neděli 22.3.2020)
Jak obstojíme v krizi (záznam z 16.3.2020)