Archiv rubriky: Aktuality

Postní týden

Milí bratři, milé sestry, postní týden je před námi. A tak jako každý rok, i nyní se chceme společně „scházet“ a přemýšlet nad Božím slovem a soustředit svou mysl na Ježíše Krista a na Jeho cestu na golgotský kříž. Každý

Označeno v Aktuality

Dopis ke koronaviru

Milí přátelé, bratři a sestry srdečně Vás všechny zdravím z hošťálovské fary. Věci se dějí a mění velmi rychle. Minulý týden jsem si vzal dovolenou a byl u rodiny v Šumperku. Odjížděl jsem v situaci, kdy omezení ještě nebyla tak přísná a vracel

Označeno v Aktuality

Pastýřský list synodního seniora

Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické Praha, 13. března 2020 Pastýřský list Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety. Jednou se budeme ptát, zda tato

Označeno v Aktuality

Výzva k modlitbám

Prosíme, abychom se v této situaci spojili k vytrvalým modlitbám za národ, za vládu, za fungující zdravotnictví. „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou

Označeno v Aktuality

On-line přenosy bohoslužeb

Citace ze zprávy Ústřední církevní kanceláře: „Některé sbory ČCE poskytnou svým členům i veřejnosti on-line přenosy bohoslužeb. Připravili jsme jejich přehled a průběžně jej aktualizujeme na adrese: http://bit.ly/e-bohosluzby.“ Za náš sbor dodáváme, že pracujeme na přípravě vysílání našich bohoslužeb prostřednictvím

Označeno v Aktuality

Zrušení bohoslužeb

Dne 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav. Staršovstvo na základě doporučení synodní rady rozhodlo o dočasném zrušení všech pravidelných bohoslužeb i setkání v týdnu. Nedělní bohoslužby 15.3.2020 se tedy konat nebudou a nebudou ani bohoslužby v

Označeno v Aktuality

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky

Označeno v Aktuality

Mimořádné opatření MZČR

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §

Označeno v Aktuality

Jak to dopadlo? – Daruj radost

Označeno v Aktuality

Koncert – M.E.K.A.

Označeno v Aktuality