Obnovení bohoslužeb

Milí bratři, milé sestry,

s velkou radostí jsme přijali informaci, že od pondělí 11. května se mohou konat veřejné bohoslužby s účastí do 100 osob.

Staršovstvo sboru rozhodlo, že od neděle 17. května se budeme opět společně scházet k bohoslužbám a děti v nedělní škole.

Přitom budou platit tato opatření:

  • minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • při vstupu do kostela (děti na faru) povinná dezinfekce rukou,
  • po celou dobu bohoslužeb (nedělní školy) musí mít účastníci na ústech roušku,
  • bude upuštěno od vzájemného podávání rukou,
  • bude omezen přístup do dalších míst v kostele a na faře
  • účast do 100 osob,
  • po bohoslužbách se nelze sdružovat k pohoštění.
  • Děti, prosím, předávejte učitelům NŠ před farou a opět si je na tomto místě po skončení bohoslužeb vyzvedněte. Nechoďte si pro děti na faru.