On-line přenosy bohoslužeb

Citace ze zprávy Ústřední církevní kanceláře: „Některé sbory ČCE poskytnou svým členům i veřejnosti on-line přenosy bohoslužeb. Připravili jsme jejich přehled a průběžně jej aktualizujeme na adrese: http://bit.ly/e-bohosluzby.“

Za náš sbor dodáváme, že pracujeme na přípravě vysílání našich bohoslužeb prostřednictvím obecního infokanálu.

Videozáznam kázání je také k dispozici na stránce https://www.ccehostalkova.cz/bohosluzby-on-line/.