Poprvé u nás

Ježíš Kristus řekl svým učedníkům: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“. Slovo „pravda“ je v křesťanství zásadní, protože souvisí s poznáním jediného skutečného Boha. Ježíš Kristus také řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6) Není žádný jiný způsob, jak se dostat k Bohu. Ano, říká se, že existuje mnoho cest, ale vyjma jediné vedou všechny do záhuby. „Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí.“ (Matouš 7:13)