Postní týden

Milí bratři, milé sestry,
postní týden je před námi. A tak jako každý rok, i nyní se chceme společně „scházet“ a přemýšlet nad Božím slovem a soustředit svou mysl na Ježíše Krista a na Jeho cestu na golgotský kříž.

Každý večer můžete jednotlivá zamyšlení sledovat na:

Otevřeme svá srdce a naslouchejme Pánu Bohu, co nám
chce říct.
Ať vám Pán Bůh žehná.

Jana Flachsová
kurátorka sboru