Přispějte do sborového časopisu

Na obrázku nahoře vidíte titulní stránku druhého čísla našeho sborového časopisu. Symbolem, který je ustředním tématem tohoto čísla, je holubice. Tento symbol je obecně přijímán jako symbol Ducha svatého. Skutečnost Ducha svatého si v tomto časopisu chceme připomínat jako toho, kterého Pán Ježíš příslíbil svým učedníkům než odešel ke svému Otci. Vyznáváme a věříme v Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého, trojího v jednotě a jednoho v trojici. Prosíme vás o příspěvky, zamyšlení, úvahy, svědectví k tomuto tématu: „Duch svatý, dary Ducha svatého, ovoce Ducha svatého a co s tím souvisí.“

Octli jsme se, aniž bychom to tušili, v době, kterou bychom mohli nazvat „dobou koronavirovou,“ a tak bychom se v tomto čísle chtěli zastavit i u této věci; ne převážně nějak teoreticky, ale hlavně vašimi zkušenostmi, tedy vašim svědectvím. Zkuste něco ze svých prožitků napsat (anonymně) do ankety s následující otázkou: Jak žiji v dnešní době pandemie?

Chceme, aby tento časopis byl dílem vás, nikoliv nějakým teoretickým uvažováním nebo literárním cvičením a toho můžeme dosáhnout jen tak, když do něj přinesete své příspěvky; a o ty vás prosíme. Své příspěvky, a to nejen přísně na určené téma, posílejte na adresu michalik.m(zavináč)volny.cz Uzávěrka tohoto čísla bude 31.5., vydání 21.6.2020.

Děkujeme vám.

Staršovstvo sboru ČCE v Hošťálkové.