Sborový časopis

Farní sbor čce v Hošťálkové vydává svým nákladem sborový časopis, který je neprodejný a vychází 4x do roka. Svým obsahem je blíže k publicistice než ke zpravodajství. Příspěvky jsou věnovány vždy k danému tématu a přicházejí od všech, kteří mají odvahu se vyjádřit. Těm patří velký dík, bez nich by časopis nevycházel.

Elektronická podoba sborového časopisu ke stažení:

Ročník 2020

Formát Velikost Číslo
PDF 4‚78 MB 2020/02
PDF 5‚02 MB 2020/01

Ročník 2019

Formát Velikost Číslo
PDF 3‚35 MB 2019/04
PDF 6 MB 2019/03
PDF 12‚14 MB 2019/02
PDF 2‚94 MB 2019/01

Ročník 2018

Formát Velikost Číslo
PDF 0‚8 MB 2018/04
PDF 1‚8 MB 2018/03
PDF 2 MB 2018/02
PDF 1 MB 2018/01

Ročník 2017

Formát Velikost Číslo
PDF 1‚6 MB 2017/01
PDF 0‚7 MB 2017/02
PDF 0‚85 MB 2017/03
PDF 1‚4 MB 2017/04

Ročník 2016

Formát Velikost Číslo
PDF 1‚8 MB 2016/01
PDF 1‚5 MB 2016/02
PDF 1‚9 MB 2016/03
PDF 1 MB 2016/04

Ročník 2015

Formát Velikost Číslo
PDF 2‚3 MB 2015/01
PDF 1‚7 MB 2015/02
PDF 1‚4 MB 2015/04

Ročník 2014

Formát Velikost Číslo
PDF 2‚4 MB 2014/01
PDF 2‚5 MB 2014/02
PDF 2‚7 MB 2014/03
PDF 2‚1 MB 2014/04

Ročník 2013

Formát Velikost Číslo
PDF 1‚5 MB 2013/01
PDF 1‚8 MB 2013/02
PDF 1‚8 MB 2013/03
PDF 1‚9 MB 2013/04

Ročník 2012

Formát Velikost Číslo
PDF 1‚3 MB 2012/01
PDF 2‚2 MB 2012/02
PDF 1‚2 MB 2012/03
PDF 1‚2 MB 2012/04

Ročník 2011

Formát Velikost Číslo
PDF 0‚8 MB 2011/01
PDF 1‚3 MB 2011/02
PDF 2‚1 MB 2011/03
PDF 1‚8 MB 2011/04

Ročník 2010

Formát Velikost Číslo
PDF 3‚4 MB 2010/01
PDF ‚2 MB 2010/02
PDF 9‚4 MB 2010/03