Zrušení bohoslužeb

Dne 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav.

Staršovstvo na základě doporučení synodní rady rozhodlo o dočasném zrušení všech pravidelných bohoslužeb i setkání v týdnu.

Nedělní bohoslužby 15.3.2020 se tedy konat nebudou a nebudou ani bohoslužby v následujících týdnech a to až do odvolání.

Sborové shromáždění s opakovanou volbou faráře naplánované na 22.3.2020 je zrušeno.

Stejně tak se všechny ostatní části sborového programu (konfirmační příprava, náboženství, biblické hodiny dětský pěvecký sbor Notička, Fullhouse, dorost a cvičení sborového zpěvu) do odvolání konat nebudou.

Bratr farář Petr Maláč bude od 14. března do 21. března čerpat dovolenou. Zastupuje ho br. f. Bronislav Czudek ze Vsetína Dolního sboru.