O nás

Náš sbor patří k Českobratrské církvi evangelické (ČCE). Ta je jednou z církví protestantského typu, které v západní Evropě vznikaly v navázání na působení M. Jana Husa a jiných reformátorů.

Společně se všemi křesťany věříme v Boha, který poslal na svět svého syna Ježíše Krista, jenž zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Chceme být sborem, který žije z této víry, a přitom se neuzavírá před problémy tohoto světa.

Sbor po duchovní i hospodářské stránce společně spravuje farář a staršovstvo, které je voleno na dobu 6 let z aktivních členů sboru. Staršovstvo volí ze svého středu kurátora (laický představitel sboru).