Poslední Akce

Konfirmace

Kostel ČCE v Hošťálkové Hošťálková 23, Hošťálková

Rodinné bohoslužby

Kostel ČCE v Hošťálkové Hošťálková 23, Hošťálková

Shromáždění pro seniory

ČCE Hošťálková Hošťálková 23, Hošťálková

Staršovstvo sboru ČCE v Hošťálkové Vás zve na SHROMÁŽDĚNÍ PRO SENIORY s Večeří Páně, které se bude konat v neděli 20. září 2020 ve 14 hodin. Po shromáždění bude následovat beseda kolem stolů ve sborovém domě.