O kostele

Současný evangelický kostel v Hošťálkové je vlastně již druhým kostelem. První kostel byl postaven těsně po vydání tolerančního patentu v r. 1781 a byl dřevěný.

V r. 1826 byl položen základní kámen pro stavbu zděného kostela. Byl stavěn s velkou obětavostí členů sboru. Dne 16. října r. 1831 byl posvěcen a předán k užívání. „Tak již díka Bohu! Stojí ten chrám pohodlný, stálý a krásný, nechať jest on důkazem i těm nejdalším potomkům jak štědří a pilní jejich předkové byli,“ napsal tehdejší hošťálkovský farář Tomáš Kalenda při jeho otevření.

Původní kostel byl postaven bez věže, protože ty na evangelických kostelech nesměly být. Varhany v kostele byly staré a byly věnovány tehdejší vrchností. Později, v r. 1852, byly pořízeny varhany nové. Po r. 1850, kdy již bylo povoleno, že i evangelické kostely mohou mít věž a zvony, byl v r. 1856 položen její základní kámen, věž byla postavena a byly pořízeny zvony. V r. 1857 bylo obojí předáno do užívání.

V r. 1871 proběhla nutná velká oprava kostela. V době 1. světové války přišel kostel o své zvony. Ty byly pro válečné účely demontovány a rozbity. Bezprostředně po válce byl pořízen ocelový zvon a později ještě jeden odlitý ze zvonoviny. V r. 1939 byla provedena oprava vnějšku kostela. Za 2. světové války kostel přišel opět o klasický zvon, zůstal jen zvon ocelový. V r. 1959 byl pořízen nový zvon a v r. 1964 byly zakoupeny nové varhany.

Generální oprava kostela byla provedena v letech 1973 až 1975. Při této opravě byla provedena nová fasáda, vyměněna okna a dveře. Největší změny zaznamenal interiér kostela. Podle návrhu Ing. Bartáka byla provedena změna přední části kostela s kazatelnou, stolem Páně a křtitelnicí. Místo klasických lavic byl interiér vybaven židlemi spojenými do řad, bylo vyměněno osvětlení, položena mramorová dlažba a nově vymalováno. Celá oprava byla provedena převážně vlastními silami a z vlastních prostředků.

Kostel je po generace udržován a slouží ke zvěstování Božího slova až dodnes. Věříme, že bude sloužit i dalším generacím a to Pánu Bohu ke slávě a lidem, kteří tam budou přicházet, k užitku. Soli Deo Gloria.