Historie sboru

Obec Hošťálková byla založena v období selské a pasekářské kolonizace, pravděpodobně ve 14. století, avšak první písemná zpráva o ní pochází až z roku 1505. Do roku 1678 patřila ke vsetínskému panství. V roce 1777 až 1781 se poddaní z Hošťálkové významnou měrou podíleli na revolučním hnutí valašských evangelíků, které vyústilo ve vydání tolerančního patentu.
Evangelický kostel v Hošťálkové byl postaven v letech 1829 až 1831. Tradiční luterský sbor je svou minulostí úzce spojený s evangelickou církví a.v. na Slovensku, odkud pocházeli nejedni jeho faráři. Ještě r. 1929 byla zde zachovávaná luterská liturgie. Sbor však byl postupně přetvářen ekumenickou theologií svých kazatelů. Sborový život byl reorganizován zevně i uvnitř. Roku 1932 byla opravena fara a o sedm let později i kostel. Stoupala účast na shromážděních. Například farář Kyjánek pracoval soustavně s mládeží a s dětmi a usiloval o aktivní zapojení laiků do sborového života.


Intenzivní práce byla přerušena válkou, která přinesla sboru veliké utrpení (popravené rodiny, vypálené domy). V následujících letech se rychle měnil ráz života v obci. Zatím co dříve většina členů žila v zemědělství a těžkých hospodářských poměrech, rozmach průmyslu nejen v Hošťálkové, ale i celém okrese, přinesl nové pracovní příležitosti. Tento proces pomohl mnoha členům sboru k hospodářské stabilitě, znamenal však i vpád městské mentality a způsobu života, s tím spojený i útěk do průmyslových oblastí. Urychluje se i zde na vesnici proces moderní sekularizace. Sbor přestává být jediným střediskem života obce. Církev pracně hledá novou cestu ve věrnosti evangelia Kristovu.
V r. 1950 byla dokončena plánovaná stavba sborového domu podle návrhu arch. B. Bareše nákladem 2 miliónu Kč. Došlo k velikému rozmachu sborového života. Práce je rozdělena mezi faráře a laiky (učitele nedělní školy, vedoucí biblických hodin). Staršovstvo pečuje jak o hospodářské potřeby, tak i o duchovní vzdělávání svého sboru. V období ideologického tlaku stoupá účast na bohoslužbách jak dospělých, tak i dětí. Intenzivně probíhá práce mezi mládeží. Nového vzhledu nabývá hřbitov, rekonstruuje se věž kostela, kupuje se zvon.
V souvislosti s odchodem faráře P. Nagye prošel sbor r. 1963 hlubokou krizí. Roku 1964 bylo zakoupeno harmonium a postaveny nové varhany. Téhož roku byl zvolen vikářem sboru Pavel Smetana, který později (od r. 1991) zastával funkci synodního seniora ČCE.
Roku 1975 proběhla generální oprava kostela, včetně nového interiéru. Nová měděná střecha byla položena r. 1987. O šest let později je postaven nový kostelnický byt a r. 1995 dostává kostel novou omítku.
Do území sboru od r. 1781 patřily kromě obce Hošťálková, také Rajnochovické Kotáry, Držková, Kašava, Trnava a Podkopná Lhotka. V současnosti vede sbor v kartotéce všechny evangelíky z Hošťálkové, Držkové, Kašavy, z Rajnochovic a některé rodiny z Velikové a Trnavy. Počet členů v kartotéce je nyní 1014 (pro srovnání v r. 1918 bylo členů 1802).
Farní sbor ČCE v Hošťálkové je i přes tradiční pojetí misijně otevřený a je v něm prostor pro různé důrazy zbožnosti. Živá je zde i myšlenka solidarity, jež se projevuje pravidelnými dary na sociální práci, a to nejen církve. Náboženství se vyučuje v základní škole. Ve sboru funguje smíšený pěvecký sbor, dětský sbor Notička, nedělní škola, dorost, mládež a konfirmační příprava.
Zdroj informací: Kostely na Valašsku (2004), Církev v proměnách času (1918 – 1999)


Kazatelé

1781-1789 Ondřej Orgoň
1789-1810 František Čížek
1810-1824 Jan Obernauer
1825-1866 Tomáš Kalenda
1866-1889 Jan Jiří z Krajců /Jan Kaicz/
1889-1910 Jan Kadlečík
1910-1912 Jaromír Kryštůfek
1912-1920 Jan Geryk
1920-1921 Jan Bázlik
1921-1927 Gustav Winkler
1927-1930 Jan Oliva

1930-1945 Karel Kyjánek
1945-1949 Jan Oliva
1949-1963 Pavel Nagy
1963-1979 Pavel Smetana
1979-1982 JUDr. Karel Pala
1982-1995 Tomáš Holeček
1995-1996 Helena Hamariová
1996-2006 Daniel Tomeš
2006-2008 Pavel Šebesta (administrátor)
2008-2022 Petr Maláč
2022 Štěpán Marosz

Kurátoři

1933-1957 Jan Pařenica
1957-1963 Jan Zemánek
1963-1969 Štěpán Rafaj
1969-1997 Miroslav Šabršula
1997-2015 Milan Michalík
2015 Jana Flachsová

Budovy

1783 první chrám Páně dřevěný
1784 postavena první fara
1790 postavena první škola
1831 zděný chrám páně
1843 nová škola a fara
1857 přistavena věž se dvěma zvony
1950 nový sborový dům
1973 generální oprava kostela
1987 nová měděná krytina na kostele
1995 nová fasáda kostela
2006 malování kostela
2007 oprava farářského bytu
2010-2011 rekonstrukce sálu
2022 rekonstrukce střechy na sborovém domě