Staršovstvo

Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Zejména mu přísluší pečovat spolu s farářem nebo jáhnem o bohoslužebná a katechetická shromáždění, o duchovní život rodin sboru, o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru. Podporuje kazatele a pomáhá jim v jejich práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby život kazatelů, starších i celého sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním řádem. (Církevní zřízení § 23).
Při sborovém shromáždění, které se konalo 27. června 2021, bylo zvoleno nové staršovstvo na šestileté funkční období v tomto složení:

 1. Císař Michal
 2. Čevela Lubomír
 3. Čevelová Kamila
 4. Flachsová Jana – kurátorka sboru, předseda staršovstva
 5. Hajdová Jana
 6. Kovalda Miloslav
 7. Kovář Pavel
 8. Malina Štěpán
 9. Nevola Martin
 10. Rájková Petra
 11. Šulák Bernard
 12. Žamboch Zdeněk

Náhradníci:

 • Kovář Martin
 • Uhřík Jan
 • Machálková Darina

Virilní člen:

 • Šťěpán Marosz, farář sboru, místopředseda staršovstva


Staršovstvo zřídilo tyto pracovní skupiny:


1. Pracovní skupina pro děti, dorost a mládež

Vedoucí: Pavlína Žambochová
Členové: vedoucí jednotlivých služeb – Jana Hajdová (nedělní škola); Michaela Kovářová (Notička); Bernard Šulák (dorost); Štěpán Marosz (náboženství); Petra Rájková, Zdeněk Žamboch (mládež)

2. Stavební skupina
Vedoucí: Jana Flachsová
Členové: Štěpán Marosz, Martin Kovář, Martin Nevola, Michal Císař, Jan Uhřík, Hana Hajdová

3. Modlitební skupina
Členové: Jan Uhřík a Pavlína Žambochová

4. Technická skupina
Členové: Lubomír Čevela, Pavel Kovář, Martin Kovář, Zdeněk Žamboch, Karel Žamboch, Filip Uhřík


Staršovstvo se schází pravidelně 1x/měsíčně, zpravidla první sobotu v měsíci.
Následující neděli (zpravidla druhou neděli) po bohoslužbách probíhá informační schůzka se zájemci, na které zazní informace ze staršovstva, je zde prostor pro dotazy a připomínky. Všechny na tato setkání zveme.