Jak zaplatit salár a další dary

Jak zaplatit salár

Salár můžete zaplatit těmito způsoby:

  1. V hotovosti – osobně po skončení bohoslužeb sestře pokladní Kamile Čevelové.
  2. Bezhotovostně – převodem na účet č. 112 734 180/0300:
    • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
    • Zpráva pro příjemce: salár, vaše jméno a příjmení.
  3. Bezhotovostně – pomocí QR kódu:
    • Doplňte částku;
    • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
    • Zpráva pro příjemce: salár, vaše jméno a příjmení.

Za platbu saláru srdečně děkujeme.

Dar sboru

Kromě saláru je také možné poskytnout sboru finanční dar k určitému účelu. Jeho úhradu můžete provést následujícími způsoby:

  1. V hotovosti – osobně po skončení bohoslužeb sestře pokladní Kamile Čevelové.
  2. Bezhotovostně – převodem na účet č. 112 734 180/0300:
    • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
    • Zpráva pro příjemce: dar, jméno a příjmení.
    • Specifický symbol dle zvoleného účelu:
      • 100 – Dar pro mládež;
      • 200 – Dar pro potřeby sboru;
      • 400 – Dar na Jeronýmovu Jednotu;
      • Pokud nebude SS uveden – bude dar přijat pro potřeby sboru.
  3. Bezhotovostně – pomocí QR kódu:
    • Doplňte částku;
    • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
    • Zpráva pro příjemce: dar, vaše jméno a příjmení.

Dar pro mládež – SS 100:


Dar pro potřeby sboru SS 200:


Dar na Jeronýmovu Jednotu SS 400:

Dar na rekonstrukci fary

  1. V hotovosti – osobně po skončení bohoslužeb sestře pokladní Kamile Čevelové.
  2. Bezhotovostně – převodem na účet č. 2802044389/2010:
    • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
    • Zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení.
  3. Bezhotovostně – pomocí QR kódu:
    • Doplňte částku;
    • Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
    • Zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení.

Uhrazené dary sboru je možné použít pro snížení daňového základu. Potvrzení vystavuje počátkem nového kalendářního roku na Vaši žádost ( můžete zaslat e-mailem) sestra pokladní Kamila Čevelová, e-mail: kamila.cevelova(zavináč)seznam.cz

Za zaplacení saláru a dalších darů děkujeme.

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z
donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ 2. Kor. 9,7.