Rekonstrukce fary

Návrh zpracoval: Ing. Arch. Josef Barták (navrhoval vnitřní vybavení našeho kostela i sálu)
Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Arch. Jindřich Ondrůš
Rozpočtovou dokumentaci zpracoval: Ing. Petr Přibyla
Rozpočet: cca 10 000 000,- Kč

Sborové shromáždění v neděli 27. června 2021 odsouhlasilo rekonstrukci sborového domu dle projektové dokumentace vypracované kanceláří Ing. Arch. Jindřicha Ondrůše. Stavební povolení jsme získali v červnu roku 2021.

Co všechno je potřeba opravit?
• Elektrické rozvody
• Dámské a pánské záchody (rozvody teplé vody, lepší prostor)
• Chybí nám záchod pro hendikepované
• Bezbariérový přístup
• Systém vytápění je ve špatném stavu, plynové kotle by bylo vhodné vyměnit
• Je potřeba vyměnit vnitřní i vstupní dveře
• Zmodernizovat kuchyňku
• Vyměnit veškeré osvětlení
• Lépe uspořádat vnitřní prostory
• Opravit střechu (zaizolovat a vyměnit krytinu)

V současné době hledáme cesty, jak rekonstrukci financovat a jak ji zrealizovat.

Staré přísloví praví: „Bez Božího požehnání, marné lidské počínání.“ V Žalmu 127 pak čteme: „… Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. …“ A tak ani my nechceme „stavět dům“ bez Hospodina. Prosíme vás především za modlitby o moudrost, rozvahu a odvahu.

Staršovstvo sboru

Fara Hošťálková - podélný řez
Fara Hošťálková - půdorys