Tábory

Tábory se v našem sboru pořádají už po desetiletí. Z počátku se jednalo o tábory pobytové. Trendem poslední doby je zkoušet i nové možnosti, které jsou pro děti blízké, proto jsme s úspěchem začali pořádat takzvané „přífarské tábory“. U „přífarského tábora“ využíváme zázemí zdejší fary, děti přichází ráno na osmou hodinu a odpoledne odcházejí domů, tento tábor je určen i pro menší děti. Oba druhy táborů mají své kouzlo, výhody a své příznivce.
Tábor pořádáme jeden týden v červenci, a i když se to nezdá moc, je to týden opravdu nabitý. Začínáme v pondělí a končíme v sobotu. V posledních letech míváme kolem 60 táborníků, a abychom udrželi kvalitu tábora, musíme mít i odpovídající počet vedoucích.
Náš každodenní cíl je vést děti k samotnému Ježíši Kristu způsobem, který je dětem blízký a i zábavný. Proto celý týden hostíme lektory z Dětské Misie, kteří se starají o biblické vyučování. Každý den má vždy provázanou myšlenku od lekcí až po tématické hry.
Během týdne míváme různé hosty, výlet, kroužky vyrábění a tvoření, sporty, velkou hru každý den, „přespávačky“ a mnoho dalšího programu. Například jsme byli v rámci přespávačky součástí cvičení hasičů v lese, kde jsme měli své úkoly, cvičení se účastnilo cca 50 hasičů včetně veškeré záchranné techniky. Dále jsme hostili zdejší lékaře, kteří pro děti připravili kurz První pomoci. Také se nám podařilo pozvat závodnici automobilové Rallye, která vyprávěla své zkušenosti o závodění a také nám přestavila své závodní auto i s ukázkou. Navštívili jsme též Hasičský Záchranný Sbor Zlínského Kraje ve Vsetíně s přednáškou a ukázkami.
Celý týden se snažíme dělat zajímavý tak, aby každý táborník odcházel s kupou hezkých vzpomínek a rád se za námi vracel.
Tábor společně uzavíráme v sobotu odpoledne s rodiči, kdy se ohlédneme za celým týdnem, a vším co jsme prožili.
Tábor je určen pro děti z celé vesnice i okolí.
Už teď se těšíme a připravujeme další tábor.