Aktualizované informace o mimořádných opatřeních dle stavu k 9.10.2020

7 Říj

Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 9. října 2020. 

V pochybnostech, které by mohly vyvstat při výkladu mimořádných opatření, se synodní rada kloní k větší obezřetnosti, k čemuž vyzývá i sbory a senioráty.

Zpráva ústředí ČCE je k dispozici zde.

Napsat komentář