Vyhlášení sbírky na střediska Diakonie v našem seniorátu

11 Lis

Milé sestry, milí bratři,
každý rok v tomto období probíhá seniorátní sbírka na podporu středisek
Diakonie
v našem seniorátu. V letošním roce ji nemůžeme vykonat během
bohoslužeb, ale můžete své dary zasílat bezhotovostně na sborový účet, a to do 25. listopadu.

sborový účet č. 112 734 180 / 0300
specifický symbol: 301119
variabilní symbol: číslo vašeho domu
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.


Děkujeme za vaše štědré dary.
Prosím, abyste informaci o sbírce předali dál ve svém okolí.

Ať vás Pán Bůh provází a chrání.
Jana Flachsová

Napsat komentář