Sbírka na křesťanskou službu

19 Led

Milé sestry, milí bratři,

synod naší církve uložil sborům do konce ledna vykonat sbírku na křesťanskou službu.
V letošním roce ji nemůžeme vykonat během bohoslužeb, ale můžete své dary zasílat bezhotovostně na sborový účet, a to do 31. ledna.
sborový účet č. 112 734 180 / 0300
specifický symbol: 911130
variabilní symbol: číslo vašeho domu
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Děkujeme za vaše štědré dary.
Prosím, abyste informaci o sbírce předali dál ve svém okolí.

Ať vás Pán Bůh provází a chrání.
Jana Flachsová

Napsat komentář