Potvrzení o daru

30 Pro

Vážení bratři, vážené sestry,
děkujeme za vaše dary, které jste v roce 2021 poskytli našemu sboru ČCE Hošťálková. Příspěvky, které nám zasíláte, si jednoduše můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Potvrzení o daru vám rádi vystavíme.

V případě zájmu se, prosím, obraťte na sestru pokladní Kamilu Čevelovou, e-mail: kamila.cevelova@seznam.cz.
Evidenci platby daru lze převést pouze mezi manželi nebo mezi soukromým a firemním profilem.


Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů).
 

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet a přikládají potvrzení o daru ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o daru své mzdové účtárně.

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů).

Napsat komentář