Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar

21 Říj

Milé sestry, milí bratři,
každý rok v měsíci říjnu přicházíme s prosbou o Vaše dary na celocírkevní sbírku na Jubilejní toleranční dar (JTD) – viz. příloha. V letošním roce ji nemůžeme vykonat během bohoslužeb, ale můžete své dary zasílat na sborový účet, a to do 2. listopadu.

sborový účet č. 112 734 180 / 0300
specifický symbol: 914300
variabilní symbol: číslo vašeho domu
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.


Děkujeme za vaše štědré dary.
Prosím, abyste informaci o sbírce předali dál ve svém okolí.

Ať vás Pán Bůh provází a chrání.

Jana Flachsová

Napsat komentář