Zahájení bohoslužeb

12 Dub

Milí bratři, milé sestry,

v sobotu na staršovstvu jsme se rozhodli, že od neděle 18. 4. se začneme opět setkávat při bohoslužbách.

Bohoslužby budou probíhat v kostele za přítomnosti max. 40 osob. Dalších 20 osob může být na faře, kde prozatím budou bohoslužby přenášené zvukově, do budoucna i obrazově.

Prosím, pokud budete nachlazení, raději zůstaňte doma. Bohoslužby budou na infokanále v 8.00, 12.00, 16.00, 20.00.

Pro bohoslužby platí následující pravidla:

Veřejné bohoslužby od pondělí 12. dubna 2021 do odvolání

  • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení
  • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
  • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
  • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují
  • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
  • nedochází k hromadnému zpěvu

Ať vás Pán Bůh provází svým požehnáním.

Jana Flachsová

Napsat komentář