Náboženství

Náboženství se v našem sboru vyučuje ve dvou skupinách. První skupinu tvoří děti z první až čtvrté třídy a druhou skupinu děti od páté třídy. V letošním roce vyučování první skupiny bude probíhat na místní základní škole pod vedením s. Pavlíny Žambochové a vyučování druhé skupiny na faře pod vedením br. faráře Petra Maláče.

Cílem výuky je seznamovat děti s biblickými příběhy Starého a Nového zákona, přivádět děti ke křesťanské víře a vést je k biblickému životnímu stylu. Oblíbenou aktivitou dětí jsou biblické kvízy.