Náboženství

Náboženství se v našem sboru vyučuje ve dvou skupinách. První skupinu tvoří děti z první až čtvrté třídy a druhou skupinu děti od páté třídy. V letošním roce vyučování první skupiny bude probíhat na místní základní škole pod vedením s. Pavlíny Žambochové a vyučování druhé skupiny na faře pod vedením br. faráře Petra Maláče.

Cílem výuky je seznamovat děti s biblickými příběhy Starého a Nového zákona, přivádět děti ke křesťanské víře a vést je k biblickému životnímu stylu. Oblíbenou aktivitou dětí jsou biblické kvízy.

Vedoucí náboženství 1. skupina
Jméno: PAVLÍNA ŽAMBOCHOVÁ
Telefon: 777 695 707

Vedoucí náboženství 2. skupina
Jméno: PETR MALÁČ, farář sboru
Telefon: 739 244 679