Adopce na dálku

V roce 2013 jsme si společně adoptovali chlapce, který se jmenuje DHEERAJ RAI. Narodil se v roce 2004. Dheeraj má bratra a sestru. Rodiče zemřeli a nevlastní sestra nemá peníze na jeho vzdělání a další potřeby, protože má vlastní rodinu. Dheeraj je nepálské národnosti a křesťanského vyznání.
Roční finanční podpora, která činí 9 600,- Kč, mu umožňuje pokrýt náklady na vzdělání (školné, knihy, pomůcky do školy, povinnou uniformu a další poplatky), dle potřeby doučování zdarma, přístup k počítači s možností přístupu na internet, boty, deštník, oblečení a lékařskou péči.

Dheeraj nám několikrát do roka napíše dopis, ze kterého se dozvídáme, jak se mu daří v osobním i studijním životě a občas nám zašle i aktuální fotografii. Tyto dopisy jsou vyvěšeny na faře na nástěnce.
Děkujeme všem, kdo jste dosud Dheeraje finančně i modlitebně podporovali. Svůj dar na jeho další podporu můžete dát sestře pokladní Kamile Čevelové nebo zaslat na sborový účet s poznámkou, že dar je určen na adopci na dálku.

Aktuality k adopci na dálku