Jak zaplatit salár

7 Pro

Salár a jiné peněžité dary můžete platit osobně v hotovosti po konci bohoslužeb
sestře pokladní Kamile Čevelové, ale v současné době nejlépe bezhotovostně na
účet našeho sboru: č. ú. 112 734 180/0300

Jako variabilní symbol použijte vaše číslo popisné a do zprávy pro příjemce
uveďte: salár, dar, jméno a příjmení.
Pokud chcete dát dar účelově, uveďte také specifický symbol (SS), a to:
dar pro mládež – SS 100 dar na rekonstrukci fary SS 300


„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z
donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ 2. Kor. 9,7.

Napsat komentář