Celocírkevní sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů

23 Pro

Milé sestry, milí bratři,
každý rok na Boží hod probíhá celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát. Tato sbírka pomáhá vytvářet dobré podmínky pro jejich studium, přispívá na náklady spojené s vikariátem, umožňuje začínajícím kazatelům zakoupit teologickou literaturu, pořídit vybavení své pracovny atp. Sbírka je příjmem Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů.
V letošním roce ji nemůžeme vykonat během bohoslužeb, ale můžete své dary zasílat bezhotovostně na sborový účet, a to do 3. ledna.

sborový účet č. 112 734 180 / 0300
specifický symbol: 911150
variabilní symbol: číslo vašeho domu
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Děkujeme za vaše štědré dary.
Prosím, abyste informaci o sbírce předali dál ve svém okolí.
Ať vás Pán Bůh provází a chrání.

Jana Flachsová
kurátorka sboru

Napsat komentář