Pastorační péče v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně

26 Bře

Milé sestry a milí bratři, součástí komplexní péče Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně je také služba nemocničních kaplanů, kteří přijdou za pacienty na lůžková oddělení i do čekáren ambulancí nemocnice.

Co vám mohou nabídnout?

  • osobní rozhovor
  • lidskou blízkost, doprovázení v době nemoci
  • hledání naděje a smyslu života v nemoci a utrpení
  • službu průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka
  • četbu z Písma svatého
  • společnou modlitbu
  • přinášení svatého přijímáni pro katolické věřící
  • vysluhování Večeře Páně pro protestanské věřící
  • zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských církví registrovaných v ČR
  • nemocniční kaplani jsou rovněž k dispozici i pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky i další zaměstnance nemocnice

KONTAKTY mobil: 731/140 734

Nemocniční kaplani jsou v nemocnici od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod. Nemocniční kaplan pro protestanské církve Pavel Šebesta 734/523760 (farář Českobratrské církve evangelické v Zádveřicích) je v nemocnici přítomen každý čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod.

Napsat komentář