Sbírka na Hlavní dar lásky 2021

29 Bře

Na velikonoční neděli tradičně  konáme celocírkvení sbírku na HLAVNÍ DAR LÁSKY JERONÝMOVY JEDNOTY. V letošním roce je tato sbírka určena pro Farní sbor v Brně – Židenicích na statické zajištění kostela. Více se dočtete v dopise ze SR.
Své dary můžete zasílat do 26. dubna na sborový účet č. 112 734 180 / 0300; specifický symbol 914200; jako variabilní symbol uveďte číslo domu.

Děkujeme za vaše štědré dary.

Napsat komentář