Sčítání lidu 2021

29 Bře

Milé sestry, milí bratři,
na přelomu března a dubna t. r. začne v České republice sčítání lidu, které probíhá pravidelně
jednou za 10 let. Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru (v listinném sčítacím formuláři kolonka B10). Ta je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“
Otázka je sice zařazena jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží,
z minulosti ale víme, že výsledky se stanou podkladem pro rozhodování státních a veřejných
institucí ve vztahu k církvím na příštích 10 let.
Proto vás prosíme, ač je údaj dobrovolný a nepovinný, abyste kolonku vyplnili.
Statistický úřad v instrukcích k formuláři vyzývá, aby lidé vyplňovali název církve co
nejpřesnějším oficiálním názvem. V případě naší církve je tedy náležitým tvarem:

„Českobratrská církev evangelická“.

Obracíme se touto výzvou nejen na členy farních sborů, ale také na vás, kteří formálně členy nejste,
a přesto se k naší církvi hlásíte, sympatizujete s ní, účastníte se některých akcí, máte v ní své
přátele… Pokud je to v souladu s vaším přesvědčením, vyplňte také, prosíme, „Českobratrská
církev evangelická“ v kolonce „Náboženská víra“.

Online fáze Sčítání 2021 začíná 27. března a trvá do 9. dubna. Probíhá pomocí internetových
dotazníků nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Pro ty, kdo nevyplní formuláře v digitální
podobě, navazuje od 17. dubna listinné sčítání, které vrcholí 11. května. Budeme rádi, když této informaci věnujete prostor ve sborových ohlášeních a dopisech, na webech
i sociálních sítích či v osobních rozhovorech.


Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Napsat komentář