Medaile vděčnosti Miroslavu Šabršulovi

6 Dub

V neděli 28.3.2021 obdržel bratr Miroslav Šabršula medaili vděčnosti z rukou synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Jde o výraz uznání, který je udělován synodní radou za dlouholetou službu v církvi. Vzhledem k okolnostem nebylo možné uskutečnit předání medaile … Číst více »

Sbírka na Hlavní dar lásky 2021

29 Bře

Na velikonoční neděli tradičně  konáme celocírkvení sbírku na HLAVNÍ DAR LÁSKY JERONÝMOVY JEDNOTY. V letošním roce je tato sbírka určena pro Farní sbor v Brně – Židenicích na statické zajištění kostela. Více se dočtete v dopise ze SR.Své dary můžete zasílat … Číst více »

Sčítání lidu 2021

29 Bře

Milé sestry, milí bratři,na přelomu března a dubna t. r. začne v České republice sčítání lidu, které probíhá pravidelnějednou za 10 let. Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru (v listinném sčítacím formuláři kolonka B10). Ta je formulována … Číst více »

Postní večery

29 Bře

Bratři a sestry, dosud není možné se scházet a proto jsme pro vás připravili postní večery alespoň ve formě zvukového záznamu a textu.