Shromáždění ve sboru

24 Čvc

pondělí12.45 hodin – náboženství ve škole (1. – 4. třída) úterý18.00 hodin – cvičení sborového zpěvu19.00 hodin – rozhovor nad Biblí středa10.30 hodin – biblická hodina v DPS17.00 hodin – biblická hodina v Komunitním domě čtvrtek17.00 hodin – cvičení dětského pěveckého … Read More »