Sbírka na Hlavní dar lásky 2021

29 Bře

Na velikonoční neděli tradičně  konáme celocírkvení sbírku na HLAVNÍ DAR LÁSKY JERONÝMOVY JEDNOTY. V letošním roce je tato sbírka určena pro Farní sbor v Brně – Židenicích na statické zajištění kostela. Více se dočtete v dopise ze SR.Své dary můžete zasílat … Číst více »

Sčítání lidu 2021

29 Bře

Milé sestry, milí bratři,na přelomu března a dubna t. r. začne v České republice sčítání lidu, které probíhá pravidelnějednou za 10 let. Také letos bude jeho součástí otázka na náboženskou víru (v listinném sčítacím formuláři kolonka B10). Ta je formulována … Číst více »

Velikonoční výzva

16 Bře

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, protože Pán Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen. Je to velký dar, který je úplně pro každého.Myslíte že umíte také někoho obdarovat? Ano, milé děti, i malé dárky, které vyrobíte, můžou udělat … Číst více »

Sbírka na křesťanskou službu

19 Led

Milé sestry, milí bratři, synod naší církve uložil sborům do konce ledna vykonat sbírku na křesťanskou službu.V letošním roce ji nemůžeme vykonat během bohoslužeb, ale můžete své dary zasílat bezhotovostně na sborový účet, a to do 31. ledna.sborový účet č. … Číst více »

Alianční týden modliteb

8 Led

Milí bratři, milé sestry, od neděle 10. ledna začíná Alianční týden modliteb s tématem „Tváří v tvář“. Situace nám neumožňuje se setkávat, a proto Vám poskytujeme alespoň materiál České evangelikální aliance, který může velmi dobře posloužit pro vaše společné domácí pobožnosti. V úterý 12. ledna bude … Číst více »